Gastouder

Deze criteria zijn noodzakelijk om op een professionele manier opvang te bieden in een huiselijke sfeer. Het is  voor de ouders fijn om te weten dat zij hun kind(eren) met een goed gevoel bij de gastouder kunnen laten verblijven. In het onderstaande overzicht treft u de criteria aan die wetgeving stelt aan de gastouder.

Welkom bij gastouderbureau triangel!


De wet Kinderopvang heeft een aantal criteria beschreven waar een gastouder aan moet voldoen wil hij of zij een officieel geregistreerd gastouder zijn. Registratie zal geschieden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Criteria

1

2

3

4

5

6

7

De gastouder is in het bezit van minimaal het diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn, of een ander vergelijkbaar diploma of een relevant ervaringscertificaat;

De gastouder is in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen volgens de criteria van het Oranje Kruis of Nikta;

De gastouder is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Huisgenoten van de gastouder vanaf 18 jaar dienen eveneens in het bezit te zijn van de Verklaring Omtrent Gedrag, Met ingang van 1 maart 2013 zal deze continue worden gescreend;

Tijdens de opvang wordt er Algemeen Beschaafd Nederlands gesproken;

De gastouder is minimaal 18 jaar oud;

De gastouder woont niet op hetzelfde adres als de vraagouder;

Eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.