Vraagouder

Nieuwe aanmelding en koppelingsgesprek

Nieuwe aanmelding en koppelingsgesprek

Gastouderbureau Triangel streeft er naar om zo snel als mogelijk een geschikte gastouder te vinden voor de kinderen van de ouder.


Op het moment dat u contact opneemt met het bureau zullen wij op basis van uw informatie en behoefte zo spoedig mogelijk een intakegesprek inplannen. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over wie wij zijn als bureau en wat gastouderopvang inhoud. Daarnaast wordt er stil gestaan bij de wensen en eisen van de ouder met betrekking tot de opvang.


Op basis van dit gesprek gaan wij voor u een geschikte gastouder zoeken.

Het tweede gesprek

Het tweede gesprek

Het tweede gesprek is het zogenaamde “koppelingsgesprek”. Dit gesprek wordt op de opvanglocatie gehouden. Tijdens dit gesprek zullen specifieke zaken zoals bijvoorbeeld eetpatroon, gewoonten, rustmomenten, etc, etc van uw kind worden besproken. Ook wordt er stil gestaan op welke dagen en welke uren u opvang nodig heeft.


Als er een goede match is tussen ouder en gastouder zullen de contracten worden opgemaakt en kan de gastouderopvang op de afgesproken datum starten.

Informatie

Oudercommissie

 

Als gastouderbureau Triangel hebben wij vanuit de Wet Kinderopvang de verplichting om ouders te verenigen.


De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van ons bureau zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.


Daarnaast adviseert de oudercommissie de directie betreffende veranderingen op de diverse gebieden van de gastouderopvang. U kunt er meer over lezen in het Reglement Oudercommissie.

Kinderopvangtoeslag

 

Kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van minst werkende ouder. Ouders hebben bij dagopvang (leeftijd 0 tot 4 jaar) recht op toeslag voor  140% van de werkuren van de minst werkende partner.  Voor schoolgaande kinderen kunnen ouders voor 70% van de werkuren in aanmerking komen voor een toeslag.


Het maximum aantal uren opvang is 230 uur per maand voor alle opvangsoorten samen voor één kind. Voorwaarde is wel dat het aantal uur dat de ouder met het minste aantal gewerkte uren werkt, recht geeft op het maximaal aantal uren.

Tarief

Gastouderbureau Triangel hanteert de volgende adviestarief per uur, per kind voor 2022:

-Tarief vraagouder: € 6,52

-Tarief gastouder: € 5,54

-Bureaukosten: € 0,98


Ons streven is het adviestarief te handhaven om de kosten voor u als ouder

beheersbaar te houden. De kosten worden als volgt onder verdeeld:

01

Totale kosten gastouderopvang

Totale kosten gastouderopvang

 

Wij spreken over totale kosten als het gaat om bureaukosten en het uurloon wat de gastouder per uur per kind verdient

03

Bureaukosten

Bureaukosten


Dit zijn de kosten die het gastouderbureau zelf maakt. Hieronder valt de begeleiding van de gastouder en administratieve kosten.

02

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten

 

Dit zijn de kosten die het gastouderbureau maakt om het bemiddelingswerk te doen en uw kind(eren) bij een geschikte gastouder te plaatsen. Gastouderbureau Triangel brengt hiervoor niets in rekening. Bij realisatie van de daadwerkelijk koppeling start ook het kostenplaatje.

04

Onkosten

Onkosten

 

Indien de gastouder onkosten maakt voor eten, drinken, luiers en vervoer worden deze in overleg met de vraagouder doorbetaald aan de gastouder.